Kijkje in de Keuken Event

HBO-i organiseert twee keer per jaar een netwerkevenement bij een hogeschool in Nederland. De HBO-ICT-opleiding van de betreffende hogeschool opent voor deze speciale gelegenheid hun deuren voor hbo-docenten. De middag staat in het teken van netwerken en leren van elkaar.

Het programma start met een presentatie over de opleiding, waarna workshops en break-out sessies in kleinere setting volgen. En voor de leden van HBO-i is er een speciaal voorprogramma op de betreffende hogeschool, de platformvergadering. Deze vergadering vindt plaats in de ochtend en daarvoor is het mogelijk om met werkgroepen bijeen te komen. Deelname aan het Kijkje in de Keuken is gratis. Je kunt je via deze link aanmelden. 

 

14 december @ HAN University te Arnhem

14 december treffen we elkaar in Arnhem waar HBO-ICT van HAN University of Applied Sciences ons meeneemt in tal van workshops en topics.

 

Er valt veel te kiezen aan de HAN. De student kan kiezen uit veel interessante doorstroomprofielen én uit interessante minors. De interdisciplinaire Game development minor is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook voor jou, als collega-docent valt er veel te kiezen, halen en delen. Want tijdens het Kijkje bij de HAN willen we het volgende programma met je doorlopen:

PROGRAMMA

Het programma wordt ingevuld door de collega’s van de HAN en start met een gezamenlijke lunch en daarna een gezamenlijke aftrap. Na deze start kun je kiezen uit verschillende workshops, verdeeld over twee rondes. Je kunt je op basis van het onderstaande menu alvast oriënteren, kiezen voor een specifieke workshop doe je op de dag zelf.

12:00 uur: Ontvangst en lunch
13:00 uur: Plenaire aftrap HBO-ICT, HAN
14:00 uur: Workshopronde 1
14:45 uur: Koffiebreak
15:00 uur: Workshopronde 2
15:45 uur: Borrel

WORKSHOPS

 • Professional Skills@ HBO-ICT in Deeltijd

  Hoe komen deeltijdstudenten aan het stuur als het gaat om hun professional skills? Ingrediënten in onze vernieuwde aanpak: intervisie, begeleiding op maat, portfoliotoetsing. Hoe ga je om met het spanningsveld bij deeltijdstudenten: ze zijn al professional, hebben weinig contacttijd, en toch wil je ze voorbereiden op zelfstandig afstuderen en toetsen op hun professionele vaardigheden.

 • Rondetafelmeeting Propedeuse en voortgangsissues

  In een rondetafelsetting bespreken course coördinatoren van de propedeuse met elkaar inhoudelijke issues over de voortgang van studenten in de propedeusefase.

 • De inrichting van het profiel Data Solutions Developer

  Nadere informatie volgt nog.

 • Onze inrichting van Embedded Software Developer (ESD)

  Project georiënteerd onderwijs, waarom in vier periodes georganiseerd, welke didactiek past ons, hoe houden wij ons scherp kortom een Kijkje in de Keuken van ESD.

 • Inkijkje Minor Game/WebDevelopment

  Deze minor is een heel mooi voorbeeld van een project waarbij 30 studenten van CMD en HBO-ICT  en anderen interdiciplinair aan de slag gaan. En is ook buiten de HAN populair.

 • Kennis van het Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme

  Bij HBO- ICT opleiding ligt het aantal studenten met een autisme spectrum stoornis (ASS) aanmerkelijk hoger dan bij andere opleidingen binnen de HAN. Uiteraard willen we ook deze studenten zo goed en eerlijk mogelijk begeleiden. Daartoe werken we samen met het lectoraat “Volwaardig Leven met Autisme ”. Michel Koolwaaij is naast HBO-ICT-Docent ook werkzaam bij dit lectoraat. Enerzijds gaat hij in op deze samenwerking en op de extra begeleiding en ondersteuning die wij bieden aan studenten met ASS. Anderzijds is hij erg benieuwd naar initiatieven op andere hogescholen.

 • Het afsluitende project Advanced Software Development

  Het afsluitend project van het profiel Software Development voegt een dimensie toe aan het normale projectwerk. In plaats van groepjes van maximaal 6 studenten vormt hier een hele klas, ca. 20 studenten, sámen de projectgroep. Zij moeten zichzelf organiseren, uiteraard goed voorbereid door speciale Professional Skills lessen gericht op het opzetten van zo’n grotere organisatie.

 • De handige tooling bij de course OOSE, het project voor externe opdrachtgevers

  Vanuit het profiel Software development werken studenten voor externe opdrachtgevers in een Scrum-context. Welke tooling gebruik je hiervoor en hoe maak je welke afspraken met de opdrachtgever?

 • Het veranderen van je doorstroomprofielen, hoe en waarom?

  Hoe de profielen Software Development en Webdevelopment samen Software Engineering worden. Welke argumenten zijn hier aan te pas gekomen? Welk doel wordt beoogd? Neem de inzichten ter harte en ga met ons in gesprek om samen de juiste inzichten te verzamelen.

 • De inrichting van het profiel Data Solutions Developer
 • De aanpassing van Infra Structure en Management naar CSI Arnhem

  Hoe is het nieuwe CSI Arnhem tot stand gekomen? Leer over de ins en outs van de vernieuwing van ISM.

 • Expertisegroep DidactICA over vakdidactiek voor ICT-onderwijs

  De expertisegroep DidactICA  verzamelt, deelt kennis en ervaring over algemene didactiek én vakdidactiek voor o.a. HBO-ICT. Wat is de werkwijze en wat heeft dit het onderwijs gebracht. We nodigen je uit een kijkje te nemen in ons recente plan om modules vakdidactiek voor HBO-ICT-docenten te gaan ontwikkelen als verdieping op de basis didactische bekwaamheid (BDB). Denk hierbij aan “Hoe leer je studenten in het HBO op een didactisch verantwoorde wijze goed …..”-modules:

  • Requirements verzamelen, ontwerpen, programmeren, onderzoeken of projectmatig werken.
  • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen die modules?
  • Is er ook buiten de HAN behoefte aan een dergelijk aanbod?
  • Hoe kunnen we samenwerken?
 • Deelname aan het Kijkje in de Keuken is gratis. Je kunt je via deze link aanmelden. 

  Overzicht eerdere edities Kijkje in de Keuken:

  Pagina delen

  hbo-i leden

  alle leden